Tijdelijke verkeersmaatregelen Parookaville

Een mooie samenwerking tussen Brink Verkeer en United vandekamp BV heeft geleid tot een succesvolle uitvoering van alle tijdelijke verkeersmaatregelen voor het dance event Parookaville net over de grens in Duitsland.

Brink Verkeer uit Amersfoort is al meer dan een decennium marktleider wanneer het gaat over kwaliteit in het leveren van beroepsmatige verkeers- en evenementenregelaars en het plaatsen- en beheren van tijdelijke verkeersmaatregelen in Nederland en nu ook Duitsland. De combinatie met United vandekamp BV heeft ervoor gezorgd dat Brink Verkeer last minute alsnog de tijdelijke verkeersmaatregelen voor het evenement Parookaville heeft weten te verzorgen. United vandekamp BV heeft de borden geprint, geplakt en gesorteerd zodat er direct mee gewerkt kon worden.

Ook voor grote projecten als omleidingen of reclamewerken is het voor ons mogelijk om u bij te staan. Neem contact op voor de mogelijkheden.